Szkolenia TOTUM

„Ludzka strona biznesu” – miękkie aspekty zarządzania i współpracy różnych pokoleń!

„Ludzka strona biznesu” – miękkie aspekty zarządzania i współpracy różnych pokoleń!

Inspiracje

Andrzej Blikle – rozmowa z Profesorem: https://www.youtube.com/watch?v=yPV_Bg7fRlQ 
Susan Cain – The powers of introverts: https://www.youtube.com/watch?v=c0KYU2j0TM4
Carol Dweck – The growth mindset: https://www.youtube.com/watch?v=-71zdXCMU6A
Carol Dweck – Perfectionism: https://www.youtube.com/watch?v=XgUF5WalyDk
Judith Leary-Joyce – The psychology of success: https://www.youtube.com/watch?v=84YupkaNhjg
Cesar Millan – Train confidence & become the leader of the pack: https://www.youtube.com/watch?v=sTgxWI608u8
Jacek Santorski – Mentoring – opowieść osobista: https://www.youtube.com/watch?v=TkJnqOU_ntw
Jacek Santorski – Znajdź w sobie dziewczynkę z zapałkami: https://www.youtube.com/watch?v=ckyowTHcPco
Simon Sinek – The Millennials – Pokolenie Y: https://www.youtube.com/watch?v=bmm0PVHG-kE
Simon Sinek – How to be a leader: https://www.youtube.com/watch?v=lkNfW5ych64
Wojciech Eichelberger – Stres czy przewaga energetyczna: https://www.youtube.com/watch?v=mDvIIqn72U0